Компютърни мрежи

Компютърни мрежи

Консултации и изграждане на компютърни мрежи. Инсталиране и поддръжка на LAN, Wi-Fi, компютърни мрежи и др. по желание и изискване на клиента. В днешният свят на комуникации е немислимо използването на компютри в един офис, без те да са свързани помежду си в компютърна мрежа. В свят на глобализация на комуникациите все повече се приближаваме до момента в който всяко едно устройство

ще бъде включено в някаква мрежа, за да може да си комуникира с други устройства. Локалната мрежа позволява използването на централизирана информационна система, което улеснява комуникацията и повишава ефективността на служителите в един офис.

Мрежовите експерти на фирма „Лечебница за компютри“ ООД ще консултират, своите настоящи и бъдещи клиенти по въпросите за проектиране и изграждане компютърни мрежи. Ние имаме опит и познания да изпълним работа с различен обем и сложност – от свързването на пет компютъра, до създаването на локална (или национална) мрежа от няколкостотин компютъра.

Нашите служители имат богат опит в организирането на локални мрежи и са способни да обезпечат високо качество на работа, в най-кратки срокове.

„Лечебница за компютри“ ООД използва и предлага на своите клиенти, само и единствено продукти от доказани производители на IT пазара. Ние не правим компромис в качеството на работа, както и в качеството на извършваните от нас услуги ! Благодарение на тези принципи на работа мимаме партньори и клиенти, които работят с нас и ползват нашите услуги. Професионалкно изградената мрежа, в която са използвани качествени хардуер и софтуер има по-дълъг експолатационен период и много по-малко дефекти, следователно и по-малко главоболия за клиента.

Ние изпълняваме следните дейности:

  • – проектиране и изграждане на компютърни мрежи
  • – проектиране на локална мрежа
  • – изграждане на локална мрежа
  • – включване на локална мрежа
  • – настройка на локална мрежа
  • – администриране на локална мрежа
  • – организиране на безжична локална мрежа

За връзка с нас