Компютърна поддръжка

Компютърна поддръжка

Същността на работа на фирма „Лечебница за компютри“ ООД е следната: една от изброените фирми става клиент на фирмата след като се подпише договор за абонаментна компютърна поддръжка. В този договор се посочва оборудването, което ще бъде поддържано и броя на посещенията месечно на висококвалифицирани служители на фирма „Лечебница за компютри“ ООД при клиента..

Прочети повече

Системна интеграция

Системна интеграция

С услугите по системна интеграция фирма „Лечебница за компютри“ ООД ще интегрира вашите съществуващи и използвани системи и мрежи, ще работи с вас по въвеждането и изграждането на нови информационнисистеми и технологични бизнес решения, за да може да използвате една хомогенна и единна информационна среда и да се възползвате от по-голяма ефективност..

Прочети повече

Сервиз за лаптопи

Сервиз за лаптопи

Поддръжка на лаптопи – какво е това? Какво се прави за поддръжката на лаптопа? Преглеждане на дъното за надути кондензатори, уведомяване на клиента ако се налага подмяна на някой от тях.
Проверка на охлаждането на видео картата, в случай когато лаптопа има външна такава и не е с пасивно охлаждане. Софутерно почистване от вируси и/или друг зловреден софтуер..

Прочети повече

Компютърни мрежи

Компютърни мрежи

Консултации и изграждане на компютърни мрежи. Инсталиране и поддръжка на LAN, Wi-Fi, компютърни мрежи и др. по желание и изискване на клиента. В днешният свят на комуникации е немислимо използването на компютри в един офис, без те да са свързани помежду си в компютърна мрежа. В свят на глобализация на комуникациите все повече се приближаваме до момента..

Прочети повече

Софтуерни и уеб решения

Софтуерни и уеб решения

Софтуерните и уеб решения и услуги включват следните дейности: Изграждане на политика за съхранение и пренос на данни. Решения за централизиран и децентрализиран потребителски контрол базирани на GNU/Linux и Windows. Решения за отдалечена администрация. Пощенски сървъри, вирус/спам скенери, изграждане и инсталиране уеб-базирана поща. Изграждане на динамични уеб сайтове..

Прочети повече

Инсталиране на сървъри

Инсталиране на сървъри

Инсталиране на сървъри. Тази услуга включва инсталиране и поддръжка на корпоративни сървъри (операционни системи Windows Server 2003, 2008, 2012 и Linux дистрибуции) използвани за рутер, защитна стена (firewall), VPN (виртуални частни мрежи), файлови сървъри, прокси, пощенски сървър, (фирмен email). Въвеждане на рутиращи политики и правила (SNAT/DNAT)..

Прочети повече

VOIP централи, продажба, поддръжка

VOIP централи, продажба, поддръжка

Изграждане на VOIP телефонни централи / VOICE OVER INTERNET PROTOCOL. Инсталация, настройка и поддръжка на VOIP централи (Asterisk PBX). Доставка, изграждане и монтаж на цялостни VOIP решения за офиса. Включително – мрежа, телефони и VOIP централа. Консултации за VOIP телефония..

Прочети повече