Продължете към съдържанието

VOIP централи, продажба, поддръжка

VOIP централи, продажба, поддръжка

  • Изграждане на VOIP телефонни централи / VOICE OVER INTERNET PROTOCOL
  • Инсталация, настройка и поддръжка на VOIP централи (Asterisk PBX).
  • Доставка, изграждане и монтаж на цялостни VOIP решения за офиса.
  • Включително – мрежа, телефони и VOIP централа.
  • Консултации за VOIP телефония.

Телефонията през интернет има две първостепенни предимства, работещи в полза на потребителите. Както и при методите за трансфер за данни, така и при VOIP се развиват стандарти за постигане на еднородност на обработка и транспорт. Различни фирми: PC-Telephone Deltathree, Net2Phone, Netspeak Corp и VocalTec inc. пускат на пазара голям брой продукти. За постигане на оперативнасъвместимост се създават стандарти, чрез които софтуерът на една компания може да се свърже със софтуер на друга компания. H.323 и SIP са стандарти за сигнализиране на обажданията докато G.711A/U, G.729(b), G.723 са стандарти за аудио кодиране, чрез тях различни софтуерни продукти и хардуерни устройства са способни да комуникират през Интернет.

Намаление на цената на телефонните разговори при голямо разстояние. Използвайки безплатен софтуер (например VOIP, DIALPAD, PC-Telephone, Skype, ICQ) цената се свежда само до разход към местния Интернет доставчик, като по този начин се елиминират месечните такси и плащания за минутите разговор към PSTN.

Дори от гледна точка на PSTN компаниите употребата на Интернет телефония също съкращава разходите на големи разстояния през международната телефонна мрежа. Ползата на големите компании от доставчици на услуга за телефония (ITSP) е, че спестяванията им стават все по-големи с увеличаване обема на повикванията. Инвестицията за закупуване на Voice Gateway, която да свърже PSTN с Интернет е висока, но технологичното развитие води към системно падане на цените на качествения хардуер. Важно е също и това, че инвестицията е еднократна.

Мулти функционалност на линията за връзка на потребителя. Много хора днес все още използват модем, за да се свързват с Интернет и голяма част от тях имат само една телефонна линия. Така те нямат възможност да бъдат едновременно в Интернет и да провеждат разговор по телефона.

Алтернативи на Интернет телефонията са DSL технологията и ISDN технологията. DSL технологията обаче благоприятства запазването на скъпо струващите разговори през PSTN. При ISDN технологията нуждата от две телефонни линии отново работи в полза на традиционния фиксиран телеком. Затова VoIP решенията задоволяват изискванията на потребителите за многоцелево ползване на наличните линии за свръзка.