Продължете към съдържанието

Инсталиране на сървъри

Инсталиране на сървъри. Тази услуга включва инсталиране и поддръжка на корпоративни сървъри (операционни системи Windows Server 2003, 2008, 2012 и Linux дистрибуции) използвани за рутер, защитна стена (firewall), VPN (виртуални частни мрежи), файлови сървъри, прокси, пощенски сървър, (фирмен email). Въвеждане на рoтиращи политики и правила (SNAT/DNAT) – преобразуване на реални /нереални IP адреси, осигурява и фундаментална защита срещу външни посегателства, защото всеки компютър извън вашата локална мрежа комуникира единствено с рутера, а вътрешните компютри не се засягат policy routing

  • shaping – ограничаване на скоростта на свързаност на отделните компютри
  • firewalling – защитна стена срещу външни посегателства над мрежата ви, данните на всеки един компютър в нея и самата работна станция върху която е тя
  • proxy (HTTPD acceleration) – проксиране за цяла локална мрежа в офиса – ускоряване на интернет скоростта, също така спестява трафика на потребителите с ограничен такъв
  • storage server – решения за споделяне/съхранение на служебните ресурси на файлово и групово ниво(задаване на права за ползване на определени ресурси от отделни потребители или групи),
  • базирани на домейн контрол под GNU/Linux и Windows Server
  • пощенски сървър (фирмен email сървър)
  • изграждане на VPN сървър/клиент