Продължете към съдържанието

Условия за ползване

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу „САЙТ“) се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу „УСЛОВИЯ“), както и всички приложими норми и регулации.

МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА. КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които „Лечебница за компютри“ ООД предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу „СЪДЪРЖАНИЕ“) е собственост на „ЛИП Трейд“ ООД или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин.

Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на „ЛИП Трейд“ ООД или на собственика на марката.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:

Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО;
Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение от „ЛИП Трейд“ ООД;
Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на „ЛИП Трейд“ ООД;
Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие на „ЛИП Трейд“ ООД

БЕЗ ГАРАНЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.

„ЛИП Трейд“ ООД може да променя информацията на САЙТА без предварително уведомление.

„ЛИП Трейд“ ООД не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито „ЛИП Трейд“ ООД, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него.

САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „ЛИП Трейд“ ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „ЛИП Трейд“ ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

„ЛИП Трейд“ ООД носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

ПЛАЩАНИЯ

При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Към момента на публикуване на тези УСЛОВИЯ,“Лечебница за компютри“ ООД предлага следните начини на плащане:

Видове плащания

1.ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОСТАВКА– заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка.

2.ПО БАНКОВ ПЪТ– заплащате стоката с банков превод към нашата банкова сметка, публикувана в информацията за Вашата поръчка.

* Като основание за извършване на плащането, посочете номера на Вашата поръчка!

3.ПЛАЩАНЕ С КАРТА– заплащате стоката без такса с дебитна или кредитна карта. Плащането се извършва чрез 3D-secure системата на БОРИКА.

ДОСТАВКА

Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма на адреса, посочен във Вашата поръчка. Цената за доставка се определя въз основа на тарифите на куриерската фирма за населеното място, посочено в адреса на получаване и сумарното обемно тегло на поръчаните стоки. Цената за доставка е отбелязана в отделна позиция на Вашата поръчка. Общата стойност, която заплащате, включва стойността на поръчаната стока и стойността за доставка на стоките до посочения във Вашата поръчка адрес. В случай, че сте избрали плащане при доставка, към стойността на пратката се начислява и такса на куриерската фирма за наложен платеж.

ДОСТАВКИ НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В ПОЧИВНИТЕ ДНИ И ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ.

Документи, съпътстващи доставката на стоката:

  • Оригинали на фактура с включен ДДС
  • Приемо-предавателен протокол
  • Гаранционна карта

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчка може да бъде анулирана от оператор на „ЛИП Трейд“ ООД, при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

Моля, не поръчвайте стоки, които не желаете да закупите! Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете с оператор на „ЛИП Трейд“ ООД на посочените телефони за контакт.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 7 (седем) дни от датата на получаването им в случай, че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация и документация, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Според т.1 на (ЗЗППТ) „потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят“. В този смисъл, право за връщане на стоки имат само потребители.

Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя. В случай, че желаете за върнете закупени от „ЛИП Трейд“ ООД стоки моля, свържете се за допълнителна информация с оператора на електронния магазин.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в случаите, когато:

  • е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока;
  • стоката е с видим дефект;
  • стоката е повредена по време на доставката й.

Моля, свържете се с оператора на електронния магазин за допълнителна информация.

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

„ЛИП Трейд“ ООД запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.