Продължете към съдържанието

Системна интеграция

С услугите по системна интеграция фирма „ЛИП Трейд“ ООД ще интегрира вашите съществуващи и използвани системи и мрежи, ще работи с вас по въвеждането и изграждането на нови информационни системи и технологични бизнес решения, за да може да използвате една хомогенна и единна информационна среда и да се възползвате от по-голяма ефективност за управлението на информационните процеси.

Системна интеграция включва услуги по изграждане и интегриране на системи за:

  • Комуникация и размяна на данни-глас-видео между офисите, партньорите и клиентите;
  • Защита и сигурност на фирмената информационна структура;
  • Документооборот и електронни архиви;
  • Отдалечен достъп, работа от разстояние, системна поддръжка на отдалечени офиси; /за услугата е необходима интернет свързаност/
  • Изграждане на VPN (виртуални частни мрежи) между офисите
  • Внедряване на Система за управление на бизнес
  • Други системи за управление на информация.